• Serbian
  • English

Sva polja su obavezna.

Zatvori formu.

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja se bavi hirurškim lečenjem oboljenja zuba i mekih tkiva usne duplje.

Koštani auto transplantat

Kod resorpcije kosti oko korena zuba, koja je najčešće posledica inflamatornih procesa, indikovano je popunjavanje nastalog defekta.…

Pročitaj više

Disekcija

U slučajevima kada postoji intraradikularni koštani džep, takav zub je moguće spasiti vertikalnim presecanjem zuba i separacijom…

Pročitaj više

Hemisekcija

Hemisekcija je postupak kojim se kod višekorenih zuba jedan od korenova, koji nije moguće izlečiti, vadi a…

Pročitaj više

Resekcija višekorenih zuba

Kada neki zub nije moguće izlečiti konzervativnim načinom lečenja, da bi se izbeglo vađenje tog zuba, lečenje…

Pročitaj više

Gingivektomija & Protetika

Kod postojanja gingivalnih džepova da bi se sprečio dalji prodor infekcije i produbljavanje prostora između zuba i…

Pročitaj više