Resekcija višekorenih zuba

Kada neki zub nije moguće izlečiti konzervativnim načinom lečenja, da bi se izbeglo vađenje tog zuba, lečenje se mora izvršiti hirurškim putem.


1319805820-1.jpg
Pristup palatinalnom korenu preko nepca

1319805820-2.jpg
Pristup bukalnim korenovima sa spoljne strane vilične kosti

1319805820-3.jpg
Rtg snimak pre intervencije

1319805820-4.jpg
Rtg snimak posle intervencije