Resekcija višekorenih zuba

Kada neki zub nije moguće izlečiti konzervativnim načinom lečenja, da bi se izbeglo vađenje tog zuba, lečenje se mora izvršiti hirurškim putem.

Pristup palatinalnom korenu preko nepca
Pristup bukalnim korenovima sa spoljne strane vilične kosti
Rtg snimak pre intervencije
Rtg snimak posle intervencije